Long Form Writer – Viết bài tự động theo ngữ cảnh với Mega AI

Deal Score+1
Deal Score+1
5/5 - (1 bình chọn)

Bạn muốn sáng tạo nội dung theo mạch ý của mình hay sáng tạo theo những từ khóa gợi ý và Mega AI sẽ tự động xuất ra nội dụng sát với chủ đề và ý của bạn nhất

Hướng dẫn sử dụng 

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản bạn chọn Long Form Writer

Bước 2: Với cột bên phải là bạn nhập nội dung tương ứngchọn các chức năng cần dùng, số phiên bản tạo ra. Kết quả sẽ được hiển thị ngay bên dưới, bạn thấy đoạn nội dung nào chuẩn nhất bạn đẩy sang cột bên trái.

Cột bên trái bạn có thể nhập chủ đề và ấn Write để xuất nội dụng ngay trong ô văn bản, ngoài ra còn các tùy chọn như viết lại, kết luận, giải thích hoặc viết cả bài văn bản dài

Kết quả nhận được :

Ví dụ: 

Đầu vào: 5 FAQs of best soundbars for 32 inch tvs

Ngôn ngữ : Tiếng Anh

Đầu ra

1. Is a 32 inch soundbar better than a soundbar?

A 32 inch soundbar is not necessarily better than a soundbar. It depends on your specific needs and preferences. If you need a soundbar that is more powerful and has more features, then a 32 inch soundbar would be a better choice. If you need a soundbar that is more compact and easier to install, then a soundbar would be a better choice.

2. What is the best 32 inch soundbar for the money?

The best 32 inch soundbar for the money is the one that best meets your needs and preferences. There are many different 32 inch soundbars on the market, so it is important to compare features and prices before making a purchase.

3. What is the best 32 inch soundbar for music?

The best 32 inch soundbar for music is the one that has the best sound quality. There are many different 32 inch soundbars on the market, so it is important to compare features and prices before making a purchase.

4. What is the best 32 inch soundbar for movies?

The best 32 inch soundbar for movies is the one that has the best sound quality. There are many different 32 inch soundbars on the market, so it is important to compare features and prices before making a purchase.

5. What is the best 32 inch soundbar for gaming?

The best 32 inch soundbar for gaming is the one that has the best sound quality. There are many different 32 inch soundbars on the market, so it is important to compare features and prices before making a purchase.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Mega AI - AI Content Platform
Logo