Google Search Ad – Tạo các mẫu quảng cáo cho Google Ads

Deal Score0
Deal Score0
5/5 - (3 bình chọn)

Là người bán hàng bạn cần tìm mọi phương pháp marketing từ offline hoặc đến các nền tảng online như Google, Facebook, Tiktok.. để tăng doanh số bàn hàng. Google Ads là công cụ bạn không thể bỏ qua, ngoài chi phí, giá thầu yếu tồ tiêu đề và mô tả cho quảng cáo cũng là một trong nhiều yếu tố thu hút khách hàng đến với bạn. Với vô vàn những đối thủ cũng đang quảng cáo như bạn thì làm thế nào để viết tiêu đề thu hút nhất. Mega AI dựa vào hàng tỷ phép toán sẽ đưa ra những gợi ý phù hợp nhất với bạn

Làm thế nào để dùng AI Google Search Ad

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản bạn chọn AI Content

Bước 2 : Nhập từ khóa hoặc chủ đề cần viết vào ô Topic / Description / Question

  • Type : Chọn Google Search Ad
  • Language : Chọn ngôn ngữ
  • Variants : số phiên bản muốn xuất ra 1, 3, 5
  • Tone Of Voice: lựa chọn ngữ điệu hào hứng, hồi hộp, thông tin, lo lắng…
  • Keywords (Optional) : từ khóa bổ sung

Bước 3: Ấn Write để xuất bản nội dung, bạn sẽ thấy nội dung hiển thị tại cột phải

Ví dụ

Đầu vào:  best ocean fishing kayaks

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Đầu ra

Phiên bản 1:

-Title: Ocean fishing kayaks
-Ad Copy: Get the best ocean fishing kayaks on the market today. Shop our selection of top brands and get the best prices.
-CTA: Shop now

______

Phiên bản 2:
-Title: Ocean fishing kayaks
-Ad Copy: Get closer to the action with our selection of ocean fishing kayaks. Enjoy the ride and catch more fish with our stable and comfortable kayaks.
-CTA: Shop now

_______

Phiên bản 3:
-Title: Ocean Fishing Kayaks
-Ad Copy: Enjoy the best ocean fishing experience with our top-of-the-line ocean fishing kayaks.
-CTA: Shop now

_______

Phiên bản 4:
-Title: Ocean fishing kayaks
-Ad Copy: Get closer to the action with the best ocean fishing kayaks on the market.
-CTA: Buy now

_______

Phiên bản 5:
-Title: Ocean Fishing Kayaks
-Ad Copy: Get the best ocean fishing kayaks on the market today. With our fishing kayaks, you’ll be able to enjoy the outdoors like never before.
-CTA: Shop now

_______
-Title: Ocean Fishing Kayaks
-Ad Copy: Get the best ocean fishing kayaks to enjoy your time out on the water.
-CTA: Buy now

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Mega AI - AI Content Platform
Logo