Call to Action – Tự động viết kêu gọi hành động bằng AI

Deal Score0
Deal Score0
5/5 - (2 bình chọn)

Trong bài viết bán hàng hoặc mẫu quảng cáo ngoài yếu tố tiêu đề bài viết, mô tả bài viết ra việc đưa ra những câu chốt bán hàng hay kêu gọi khách hàng hành động như : Xem ngay, Mua ngay, Tìm hiểu ngay, Đăng ký ngay… cũng là những nhân tố quan trọng để ảnh hưởng tới thái độ và những quyết định của khách hàng.

AI Call to Action là gì?

Mega AI có thể giúp bạn tạo CTA hấp dẫn và mạnh mẽ có thể khiến các khách khi truy cập vào trang web của bạn sẽ trở thành khách hàng tiềm năng.

Kêu gọi hành động là một chỉ thị khuyến khích khách truy cập thực hiện một hành động cụ thể nào đó. Nó cho khách hàng của bạn biết được các bước cần thực hiện tiếp theo và nhanh chóng đưa ra quyết định hơn.

Làm thế nào có thể sử dụng AI Call to Action

Bước 1 : Sau khi đăng nhập tài khoản bạn chọn AI Content
 
 

Bước 2 : Nhập từ khóa hoặc chủ đề cần viết vào ô Topic / Description / Question

  • Type : Chọn Call to Action
  • Language : Chọn ngôn ngữ
  • Variants : số phiên bản muốn xuất ra 1, 3, 5
  • Tone Of Voice: lựa chọn ngữ điệu hào hứng, hồi hộp, thông tin, lo lắng…
  • Keywords (Optional) : từ khóa bổ sung

ví dụ

Đầu vào: best ocean fishing kayaks

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đầu ra:

Looking for the best ocean fishing kayaks? Look no further than the experts at [our company name]. We have the latest and greatest models that will make your fishing experience one to remember.

_______

Looking to get into ocean fishing? Check out our top picks for the best ocean fishing kayaks on the market today!

_______

If you’re looking for the best ocean fishing kayaks, look no further! We’ve got a great selection of kayaks that are perfect for your next fishing adventure.

_______

Looking for the best ocean fishing kayaks? Look no further than our comprehensive guide. We’ve compared the top models on the market to help you find the perfect one for your needs.

_______

If you’re looking for the best ocean fishing kayaks, look no further! We have a great selection of kayaks that are perfect for fishing in the ocean. Come by and check us out today!

 
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Mega AI - AI Content Platform
Logo