Blog Outline – Tạo dàn ý cho bài viết nhanh chóng

Deal Score0
Deal Score0
5/5 - (5 bình chọn)

Bạn đang là những biên tập viên cần phác thảo nội dung chính cho văn bản mà không biết bắt đầu tư đâu, phải viết như thế nào cho khoa học hay chưa xác định được bố cục văn bản. Mega AI sẽ giúp bạn điều đó bằng công cụ Blog Outline

Làm thế nào để sử dụng Blog Outline

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản, bạn chọn AI Content

Bước 2: Nhập từ khóa hoặc chủ đề cần viết vào Topic / Description / Question

  • Type : Chọn Blog Outline
  • Language : Chọn ngôn ngữ
  • Variants : số phiên bản muốn xuất ra 1, 3, 5
  • Tone Of Voice: lựa chọn ngữ điệu hào hứng, hồi hộp, thông tin, lo lắng…
  • Keywords (Optional) : từ khóa bổ sung

Bước 3: Ấn Write để xuất bản nội dung, bạn sẽ thấy nội dung hiển thị tại cột phải

Ví dụ

Đầu vào: best office chair for developers

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Đầu ra

Phiên bản 1:

1. Why a good office chair is important for developers
2. The best office chairs for developers
3. How to choose the best office chair for your needs
4. The benefits of a good office chair
5. The top office chairs for developers

_______

Phiên bản 2:

1. Introduction
2. Why a Good Office Chair is Important for Developers
3. The Best Office Chairs for Developers
4. The Bottom Line
——–

Phiên bản 3:

best office chair for posture

best office chair for lower back pain

best office chair for upper back pain

best office chair for neck pain

best office chair for shoulder pain

best office chair for hip pain

best office chair for ankle pain

best office chair for foot pain

_______

Phiên bản 4:

-Why developers need a good office chair
-The best office chairs for developers
-How to choose the right office chair for developers

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Mega AI - AI Content Platform
Logo