Blog Ideas – Tự động tạo những ý tưởng mới nhanh chóng

Deal Score0
Deal Score0
5/5 - (7 bình chọn)

Để bạn có thể khởi sự kinh doanh và thúc đẩy doanh số việc lên được những ý tưởng hay sẽ là đòn bảy thúc đẩy công việc của bạn.

 Làm thế nào có thể sử dụng được Blog Ideas

Bước 1: Bạn đăng nhập tài khoản và chọn AI Content

Bước 2: Nhập từ khóa hoặc chủ đề cần viết vào ô Topic / Description / Question

  • Type : Chọn Blog Ideas
  • Language : Chọn ngôn ngữ
  • Variants : số phiên bản muốn xuất ra 1, 3, 5
  • Tone Of Voice: lựa chọn ngữ điệu hào hứng, hồi hộp, thông tin, lo lắng…
  • Keywords (Optional) : từ khóa bổ sung

Bước 3: Ấn Write để xuất bản nội dung, bạn sẽ thấy nội dung hiển thị tại cột phải

Ví dụ

Đầu vào: best office chair for designers

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Đầu ra

Phiên bản 1:

1. The 7 Best Office Chairs for Designers
2. The Best Office Chair for long hours of sitting
3. The Best Office Chair for a Large Desk
4. The Best Office Chair for a Small Desk
5. The Best Office Chair for a Multimedia Desk
6. The Best Office Chair for a Working Space
7. The Best Office Chair for a Home Office

_______

Phiên bản 2:

1. The best office chair for designers: how to find the perfect chair for you
2. The best office chair for designers: top 5 chairs for creatives
3. The best office chair for designers: how to adjust your chair for optimal comfort
4. The best office chair for designers: the benefits of an ergonomic chair

_______

Phiên bản 3:

-The 5 Best Office Chairs for Designers
-The Best Office Chairs for Working from Home
-The Best Office Chairs for Productivity

_______

Phiên bản 4:

Designers rejoice! We’ve compiled a list of the best office chairs for you. Whether you’re looking for something ergonomic or stylish, we’ve got you covered.

1. The Steelcase Leap Chair: A top choice for ergonomic excellence, the Steelcase Leap Chair is perfect for designers who spend long hours at their desks.

2. The Herman Miller Embody Chair: Another top ergonomic choice, the Herman Miller Embody Chair is designed to support your whole body, promoting good posture and reducing fatigue.

3. The IKEA Markus Chair: A stylish and affordable option, the IKEA Markus Chair is perfect for budget-conscious designers.

4. The HAG Capisco Chair: A favorite among design professionals, the HAG Capisco Chair offers unique features like an adjustable saddle seat that allow you to work in a variety of positions.

5. The Knoll ReGeneration Chair: A stylish and sustainable option, the Knoll ReGeneration Chair is made with recycled materials and features a unique design that’s sure to stand out in any office.

6. The Steelcase Gesture Chair: A top choice for

_______

Phiên bản 5:

-The Best Office Chairs for Designers
-The Top 10 Best Office Chairs for Working from Home
-The Best Office Chairs for People Who Multitask
-The Best Office Chairs for People Who Work from Many Locations

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Mega AI - AI Content Platform
Logo